Preus

Consulteu aquí els títols de transport integrat. Descarregueu el fulletó sobre els títols de transport i els preus del 2023.

Títol unipersonal i horari, de 10 viatges integrats en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

No és vàlid a les estacions de metro d’Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

1 zona 2 zones 3 zones
11,35 € 22,40 € 30,50 €
4 zones 5 zones 6 zones
39,20 € 45,05 € 47,90 €

Títol personal i intransferible, amb un nombre il·limitat de viatges integrats en 30 dies consecutius, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

Ha d’anar acompanyat d’un document oficial acreditatiu i en vigor del seu titular.

1 zona 2 zones 3 zones
20,00 € 26,95 € 37,80 €
4 zones 5 zones 6 zones
46,30 € 53,10 € 56,90 €

Títol multipersonal i horari, de 70 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

1 zona 2 zones 3 zones
79,45 € 156,80 € 213,50 €
4 zones 5 zones 6 zones
274,40 € 315,35 € 335,30 €

Títol multipersonal i horari, de 8 viatges integrats en 30 dies consecutius des de la primera validació, en tots els modes de transport segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

No és vàlid a les estacions de metro d’Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia L9 Sud.

1 zona 2 zones 3 zones
10,00 € 19,00 € 27,00 €
4 zones 5 zones 6 zones
35,00 € 40,00 € 42,00 €

Títol unipersonal, amb un nombre il·limitat de viatges integrats durant 24 hores a partir de la primera validació, a les zones delimitades per la primera validació, en tots els modes de transport, segons les zones per les quals es transiti (pagament màxim 6 zones).

Permet, com a màxim, una anada i una tornada amb origen o destinació les estacions de metro d’Aeroport T1 i Aeroport T2 de la L9 Sud.

1 zona 2 zones 3 zones
10,50 € 16,00 € 20,10 €
4 zones 5 zones 6 zones
22,45 € 25,15 € 28,15 €